גלגלת הרמה ידנית

מבחר גלגלות הרמה ידניות לעומסים שונים ואורכי שרשרת לפי דרישה.
פלשינצוק, פולי שרשרת, כרוניות דחיפה ידניות ואישורי בודק מוסמך במידת הצורך.

יצרן