fbpx

תנאי שימוש

  1. כללי:

  1.1.   הקנייה באתר כפופה לקריאת התקנון, על כן יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן ביצוע רכישה ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים באתר,ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.

  1.2.   כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

  1.3.   אתר המחסן למקצוען המופעל ע”י צוות אתר האינטרנט המחסן למקצוען (להלן: “החברה” או “מפעיל האתר“), משמש כקניון אלקטרוני ובו ניתן לרכוש מוצרים של יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים למיניהם, באמצעות המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ.

  1.4.   מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בקשר לכך.

  1.5.   מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, והאתר לא יהיה  אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

  1.6.   מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. מפעיל האתר לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.

  1.7.   מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

  1.8.   כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי אחרים ברשת, ומפעיל האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות ( LINK ) המופיעות באתר. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

  1.9.   פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

  1.10.    המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.

  1. קניית מוצרים באתר:

  2.1.   עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף מוצר הכולל מידע שהגיע למפעיל האתר מאת יצרני המוצרים, ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה. פרטים נוספים לאלו המוצגים באתר, אודות המוצרים, ניתן לקבל ע”י שימוש באופציית “בירור מידע על המוצר” הנמצאת בתחתית דף המוצר.

  2.2.   מפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. הפרטים המפורסמים באתר לגבי מפרט המוצר ותנאיו הם באחריות יצרני המוצרים בלבד. גם התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את החברה). אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

  2.3.   מחירי המוצר המופיעים כמחירי המחירון, נמסרים למחסן למקצוען ע”י הספקים והינם באחריותם בלבד. מחירים אלו אינם בהכרח משקפים את מחירי השוק של המוצרים המוצעים. עליך הקונה לבצע סקר שוק טרם קנייתך באתר.

  2.4.   רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה, בעל ת.ז ישראלית (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין, אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס ויזה או ישראכרט ישראלי שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הנ”ל, הינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים בישראל.

  2.5.   תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת כרטיס האשראי, בו נעשה שימוש, לעסקה ולגביה.

  2.6.   על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים. אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

  2.7.   במידה והלקוח אינו מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי באתר, יש באפשרותו לבקש שנציג טלפוני יחזור אליו כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי בטלפון. על מנת לעשות זאת יש לבחור באופציית “יימסר בטלפון” בסעיף “אמצעי התשלום”. המכירה תיחשב כהושלמה רק לאחר שייווצר קשר בין הלקוח לבין הנציג ולאחר שייתקבלו כל הפרטים הנחוצים לצורך השלמת העסקה. המחיר הסופי של המוצר ייחשב כמחיר הנוכחי בזמן קבלת פרטי התשלום בשלמותם. כמו כן העסקה מותנית בהמצאות המוצר במלאי בתום השיחה.

  2.8.   ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום הלקוח מתבקש להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, ומספר כרטיס אשראי. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

  2.9.   לאחר תהליך הרישום באתר, יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של המחסן למקצוען והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות מוצרים באתר.

  1. משלוח ואספקת המוצרים:

  3.1.   הספקים המציגים מוצריהם באתר עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. במצב שכזה, יתכן שהספק יציע לך מוצר חלופי, אם תסכים לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של הזמנתך, אחרת תבוטל הזמנתך ולא ייעשה שימוש בכרטיס האשראי שלך.

  3.2.   האתר ו/או הספקים יעשו כמיטב יכולתם לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר ( 7- 14 ימי עסקים בהתאם לספק השילוח). פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו המחסן למקצוען בע”מ ו/ או מי מטעמה, מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית. אולם בישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב תתקבל האספקה בדואר מרכזי של הישוב.

  3.3.   ניתן לספק מוצר לכל אזור במדינת ישראל. עם זאת, באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית, רשאי צוות האתר ו/או הספקים לספק את המוצר לאזור סמוך, בתיאום מראש כמובן.

  3.4.   דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים התקנה ו/או הרכבה ו/או הדרכה. כמו כן דמי המשלוח אינם כוללים תוספת שתיגבה ע”י האתר/הספקים באם מדובר בהובלה חריגה, כזו הדורשת אמצעים/מאמצים מיוחדים, או כח אדם נוסף.

  3.5.   צוות האתר ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור/עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתם.

  3.6.   ישנם ספקים המאפשרים לעתים לבצע איסוף עצמי של המוצר ללא תשלום דמי משלוח. האיסוף יעשה בתיאום מראש מול הספק.

  3.7.   צוות האתר ו/או הספקים רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש מהלקוח להציג את אמצעי כרטיס האשראי בו נעשה התשלום וכן תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי לצורך אימות פרטי הרוכש.

  3.8.   לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם וכן לא יסופקו מוצרים אל אזורים שמחוץ לתחום מדינת ישראל.

  3.9. איסוף עצמי – עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.

  איסוף עצמי ע”י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת”ז וכרטיס האשראי בלבד !

  1. ביטול עסקה והחזרת פריטים:

  4.1.   באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  4.2.   ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, רשאי האתר ו/או הספקים לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, ע”פ הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל המוכר, על חשבונו, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש.

  4.3.   לא ניתן להחזיר מוצר שבוצעה לו התקנה/הרכבה, אלא באישור מיוחד מהספק.

  4.4.   האתר רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג’. כמו כן האתר ו/או הספקים רשאים לבטל עסקה במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי. או אז יציעו הספקים מוצר חליפי שווה ערך.

  4.5.   אין האמור בסעיף זה להטיל על קניון המחסן למקצוען אחריות של “עוסק” לפי הגדרתו בחוק הגנת הצרכן.

  1. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים:

  5.1.   על מנת לבצע פעולה באתר, יש צורך במסירת פרטים אישיים וכן פרטי כרטיס אשראי. מסירת פרטי כרטיס האשראי יכולה לעשות דרך האתר (כחלק מפעולת הקנייה), או שניתן לבקש שנציג טלפוני יחזור אליך לצורך קבלת פרטי כרטיס האשראי והשלמת העסקה.

  5.2.   על מנת לשמור על פרטיות המידע שתמסור בעת ביצוע הזמנתך בחנות אנו עושים שימוש בטכנולוגיות הצפנת מידע מתקדמות שקיימות כיום הן בעת שמירת המידע במאגרי המידע של החנות באמצעות שימוש בטכנולוגיית הצפנה RC4 והן בעת ביצוע רכישותיך באמצעות שימוש בטכנולוגיית הצפנת מידע SSL 128 ביט. בנוסף לאמור לעיל, אנו מתעדים את כתובות ה- IP של הרכישות המתבצעות בחנות ובאם נתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, אנו נדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

  5.3.   אנו מתחייבים לשמור על דיסקרטיות בכל הקשור לפרטיכם האישיים ומידע אודות המוצרים שרכשתם. כמו כן אנו מתחייבים לא לעשות שימוש כלשהו בפרטיכם, ו/או להעבירו לכל גורם אחר (פרט לספקים), אלא על מנת לטפל בהזמנתכם.

  5.4.   מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

  5.5. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  1. שירות לקוחות:

  6.1.   לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות הספקים, והמוצרים אותם הם מוכרים, או פרטים אודות מצב ההזמנה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני: service@HML.co.il. נציגי “המחסן למקצוען” ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, על מנת להנעים את גלישתכם באתר ולעזור לכם בתהליך הרכישה. פרטי שרות הלקוחות כתובים בעמוד: “צור קשר”.

  6.2.   במידה ותתקבל פנייה שלא בשעות פעילות המוקד, אנו נעשה כמיטב יכולתנו לחזור אליך בהקדם האפשרי, על מנת לעזור לך בכל בעיה שתתעורר.

  1. קניין רוחני:

  7.1.   זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושו הבלעדי של בעלי האתר. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.

  7.2.   מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  7.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

  7.3.   השם “המחסן למקצוען” וסימני המסחר של המחסן למקצוען (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של מפעיל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

  1. שונות

  8.1.   רישומי המחשב של מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  8.2.   מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז באר-שבע ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  8.3.   החברה רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

  9. אחריות:

  9.1 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  9.2 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים המחסן למקצוען בע”מ מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן. המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

  9.3 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. המחסן למקצוען בע”מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה

  9.4 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS ) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.

  9.5 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. המסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

  9.6 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה.

  9.7 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.

  9.8 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה ולא תהייה תישא אחריות כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

  9.9 המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

  9.10 מאחר והמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של חברת המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, חברת המחסן למקצוען בע”מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה בכדי לשמור על סודיות הפרטים שנמסרו במעמד הרכישה, אם בכל זאת יעלה בידי גורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/או להשתמש בו לרעה למרות אמצעי האבטחה שהינה נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ.

  9.11 חברת המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי במאגריה ו/או מחשביה, ולא תעביר פרטי אשראי לצד ג’ באם ויהיו בידיה.

  9.12 חברת המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ ו/או מי מטעמה אינם מייבאים ו/או מייצרים את המוצרים ואינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ובאחריות היצרנים, יובהר כי האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים. במקרה של מימוש אחריות ו/או בעיה שתתגלה במוצר, המחסן למקצוען ייבוא ושיווק בע”מ תעשה ככל שביכולתה לסייע ללקוח מול ספק / יבואן המוצר.

  9.13 יודגש כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.