fbpx

גנרטור

גנרטור – כמה שאלות שאתם חייבים לענות לעצמכם לפני הרכישה:
1. מה ההספק הנדרש? חשוב לציין כי ישנם מכשירים, בדרך כלל גופי חימום או קירור שהצריכה הראשונית שלהם גבוה פי 3 מהצריכה הרציפה שלהם.
2. גנרטור בנזין או דיזל? גנרטורים בנזין ישמשו בדרך כלל לעבודות קלות או עבודות קשות למספר שעות מוגבל. גנרטורים דיזל ישמשו בדרך כלל לגיבוי או לעבודה קשה ורציפה של ימים שלמים.
3. גנרטור מושתק או פתוח? נתון זה תלוי בסביבת העבודה שלכם ונוחיות הסובבים אתכם.

מידע מורחב על בחירת גנרטור בתחתית העמוד בלחיצה כאן

יצרן
יצרן

גנרטור - שאלות ותשובות

גודל הגנרטור תלוי בצריכה של המכשירים אותם אנו מפעילים ע”י הגנרטור ובכל מקרה לא לעבור 80% מההספק הרציף של הגנרטור.
לכל מכשיר חשמלי יש תווית עם נתוני הצריכה שלו, בדרך כלל מסומן בוואט(W) או אמפר(A).
ברוב המקרים, ההספק המסומן על התווית הוא ההספק המקסימאלי שהמוצר יצרוך מהגנרטור ואז החישוב שלנו יהיה קל – מוצר 1 + מוצר 2 + מוצר 3 וכן הלאה.
אבל, כאשר מדובר על מוצרי חשמל בעלי גופי חימום או קירור כמו(מזגן, קומקום, דוד וכו’) החישוב שונה.
על מוצרי חשמל כאלו התווית תציין את ההספק הרציף ולא ההספק הדרוש בכדי להפעיל את המכשיר במיטבו. לכן, ניקח מקדם הגנה של X2.5.
**אם אין תווית ברורה על המכשיר, רצוי להתייעץ עם יבואן או יצרן המכשיר בכדי לדעת את ההספק הרציף או ההספק המקסימאלי.
לדוגמא: מזגן 1.1/4 כ”ס(1 כ”ס = 750W), שההספק הרציף שלו 940W נחשב לפי 2350W(זה ההספק שהמזגן יצרוך בפיק הגבוה שלו ואחר כך ירד לצריכה של 940W חזרה).

לכן, יש להבדיל בין מוצרי החשמל שאנו מפעילים על הגנרטור בכדי לדעת את החישוב הקרוב ביותר לגנרטור שאנו צריכים.

המתח שמוציא הגנרטור אינו מתח יציב כפי שיש לנו בבית, המתח מושפע ממהירות הסיבוב של מנוע הגנרטור והטורים בהם הוא עובד אשר יכולים להיות מושפעים מגורמים חיצוניים שלא תמיד בשליטתנו(חום, אבק, חוסר דלק ועוד).
במקרה ונרצה להפעיל מוצרי חשמל עדינים ע”י הגנרטור, לגנרטור חייב יהיה להיות מייצב מתח AVR. מייצב המתח מגביל את הסטייה של גנרטור בעליה או ירידה של המתח וכך שומר על המכשירים שלא ישרפו ממתח לא יציב.

לפני בחירת הגנרטור, נעשה את חישוב הצרכנים אותם נרצה להפעיל בעת הפסק החשמל(כפי שציינו בתשובה ל”איזה גודל גנרטור אני צריך?”).
רצוי לוותר על מוצרי “מותרות” כמו טלוויזיה, מחשב וכו’, לטובת מוצרים בסיסים וקיומיים כמו מקרר או תאורה.
לגיבוי, רצוי להשתמש בגנרטור בעל מנוע דיזל(מופעל ע”י סולר) ולא גנרטור בנזין מפני שגנרטור בנזין מצריך הפעלה כל שבועיים לערך בכדי לוודא שאין חוסר דלק(בנזין מתאדה הרבה יותר מהר מסולר) ולהשאיר את הגנרטור “בכושר” – ואילו בגנרטור דיזל אין את הבעיה הזו.

צריכת הרתכות עובדת כמו גופי החימום והקירור ויכולה להגיע לפיק גבוה בהרבה ממה שהרתכת צורכת בהפעלה רציפה.
הצריכה בעיקרה מושפעת מכיוון האמפר(A) שאנו מזינים לרתכת והחישוב המשוער הוא A/30=kW.
לדוגמא: אם אנחנו רוצים לעבוד עם הרתכת ב100A, הספק הגנרטור הרציף צריך להיות גבוה מ3.3kW.